• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Rola wybranych grup dyspozycyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w Polsce : rozprawa doktorska
Program studiów : studia pierwszego stopnia : kierunek: bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 : profil studiów: ogólnoakademicki
RODO pracodawcy : 55 wzorów dokumentów
No cover
Obrona powietrzna bazy lotniczej : rozprawa doktorska
Ochrona danych osobowych jako realizacja zadań w obszarze bezpieczeństwa państwa