• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Ochrona danych osobowych jako realizacja zadań w obszarze bezpieczeństwa państwa
No cover
Obrona powietrzna bazy lotniczej : rozprawa doktorska
No cover
E-learning w procesie doskonalenia kadr organizacji obronnych : rozprawa doktorska
Konkultura : wymiary uczestnictwa w kulturze młodych imigrantów z Ukrainy w Polsce
Karty przedmiotów : studia pierwszego stopnia : kierunek: lotnictwo : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020/2021- 2022/2023 : profil studiów: ogólnoakademickie