• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Rola wybranych grup dyspozycyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w Polsce : rozprawa doktorska
Ruchy secesjonistyczne w USA w XXI wieku
No cover
Zdolności operacyjne obrony powietrznej w systemie bezpieczeństwa narodowego : rozprawa doktorska
Program studiów : studia magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo informacyjne : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021- 2021/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
Samochód średniej ładowności wysokiej mobilności JELCZ 442