• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Program studiów : studia pierwszego stopnia : kierunek: bezpieczeństwo narodowe : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021-2021/2022-2022/2023 : profil studiów: ogólnoakademicki
No cover
Obrona powietrzna bazy lotniczej : rozprawa doktorska
Wiedza o bezpieczeństwie w procesie dydaktycznym : kontynuacja i rozwój myśli pedagogicznej
Międzynarodowe oblicza terroryzmu : ujęcie interdyscyplinarne
No cover
Transport intermodalny w Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie potencjału gospodarczo-obronnego państwa do 2022 roku : rozprawa doktorska