• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Program studiów : studia magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo informacyjne : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021- 2021/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
No cover
Bezpieczeństwo publiczne w percepcji mieszkańców obszarów przygranicznych Polski Wschodniej : rozprawa doktorska
No cover
Eurokorpus w systemie bezpieczeństwa europejskiego : rozprawa doktorska
No cover
Rethinking readiness : a brief guide to twenty-first-century megadisasters
Bezpieka pogranicza : historia Zwiadu WOP 1945-1990