• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Prawnomiędzynarodowe aspekty katastrof naturalnych i antropogenicznych
Przygotowanie wojsk do działania w obszarach zagrożenia improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi : DD-3.15.2(B)
Armja polska we Francji : dzieje wojsk generała Hallera na obczyźnie
Jak budowaliśmy Rosję : polskie korzenie imperium
Rok 1918 na Górnym Śląsku : przełom społeczno-polityczny i jego konsekwencje