• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Zarządzanie kryzysowe w Polsce i w państwach sąsiednich
Wybrane aspekty szkolenia i procedur personelu pokładowego
Program studiów : studia podyplomowe : kierunek: Master of business administration. Security & defense : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020/2022
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Deportacja i praca przymusowa : dzieci z Polski i ZSRS w nazistowskich Niemczech i okupowanej Europie Wschodniej w latach 1939-1945