• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Brak okładki
Dowodzenie pododdziałami policji podczas operacji policyjnych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zdolności zastępów ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej do działań gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych : rozprawa doktorska
Komitet Pomocy Uchodźcom Polakom w Wilnie (19 września 1939-1 stycznia 1941)
Brak okładki
Kształtowanie wizerunku sił zbrojnych jako gwaranta bezpieczeństwa narodowego Polski po 1989 roku : rozprawa doktorska
Rola spółek o znaczeniu gospodarczo-obronnym w aspekcie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP