• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Państwo w obliczu współczesnych wyzwań : o cyberbezpieczeństwie i innych zagrożeniach na przykładzie wybranych państw azjatyckich
Galaktyka Gutenberga : tworzenie człowieka druku
Karty przedmiotów : studia II stopnia : kierunek: lotnictwo : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
Cyber risks insurance : law and practice
Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego