• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych : ogólne zasady działania (EOD) : DTU-3.18.1.13(A)
Critical thinking for strategic intelligence
Bezpieczeństwo informacyjne : nowe wyzwania
4. Eskadra Wywiadowcza (Toruńska) 1919-1921
Pandemia COVID-19 w perspektywie zagrożeń społecznych
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Czynniki kulturowe współpracy cywilno-wojskowej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.9.1.0
Modern approach to tactical activities
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: Administracja, specjalność: administracja bezpieczeństwa, administracja elektroniczna, administracja gospodarcza, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Koncepcja przygotowania zawodowego obsady organów dowodzenia do funkcjonowania na stanowiskach dowodzenia w uwarunkowaniach sieciocentrycznych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.5.3.0
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyber law software and computer networks : contemporary decisions
Brak okładki
criminal process
Kali Linux : testy penetracyjne
Brak okładki
ISO 22301 : a complete guide - 2019 edition : practical tools for self-assessment
Rechtshandbuch Cyber-Security : IT-Sicherheit, Datenschutz, Gesellschaftsrecht, Compliance, M&A, Versicherungen, Aufsichtsrecht, Arbeitsrecht, Litigation
 
Biblioteka StratCom
Great Firewall of China : how to Build and Control an Alternative Version of the Internet
Ethics, justice and international relations : constructing an international community
Trendy cywilizacji informacyjnej : nowy technototalitarny porządek świata
Biuletyn. [Nr] 1/2022
Otwarte przywództwo w czasach mediów społecznych : strategie wprowadzania otwartości w relacjach organizacji
 
Akademia Obrony Narodowej
Zeszyty Naukowe AON. Rocznik 2015. Nr 4(101)/2015
Brak okładki
Opracowanie uczelnianych procedur i kierunków działania w zakresie ochrony własności intelektualnej w kontekście aktualnej polityki państwa
Brak okładki
Łączność w działaniach operacyjnych wojsk lądowych
Brak okładki
Rola terenu zurbanizowanego we współczesnych operacjach : materiały z seminarium naukowego przeprowadzonego w dniu 25.11.2004
Brak okładki
Ocena realizacji procesów zaopatrzenia w przedsiębiorstwie internetowym : praca magisterska
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Rozpoznanie radiolokacyjne dla potrzeb dowodzenia obroną przeciwlotniczą frontu w świetle rozwoju środków automatyzacji : rozprawa doktorska
Brak okładki
Biuletyn Komitetu Partyjnego [PZPR] Akademii Sztabu Generalnego WP im. gen. broni Karola Świerczewskiego nr 4 (55) październik 1977 r
Brak okładki
Organizacja przełamania przez pułk silnej obrony przeciwpancernej NPLA : (praca roczna)
Brak okładki
Organizacja i działanie dywizji wchodzącej w skład OGM armii oraz organizacja desantów taktycznych : wykład
Brak okładki
Użycie dywizjonu rakiet taktycznych i artylerii w obronie dywizji : (skrypt wykładu)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store