• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Największa klęska polskiego wywiadu : sowiecka operacja dezinformacyjna "Trust" 1921-1927
Państwo w obliczu współczesnych wyzwań : o cyberbezpieczeństwie i innych zagrożeniach na przykładzie wybranych państw azjatyckich
Konkultura : wymiary uczestnictwa w kulturze młodych imigrantów z Ukrainy w Polsce
Ruchy secesjonistyczne w USA w XXI wieku
Program studiów : studia pierwszego stopnia : kierunek: bezpieczeństwo narodowe : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020/2021-2021/2022-2022/2023 : profil studiów: ogólnoakademicki