• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl




Nowości
Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : materiały VIII kongresu
Opis działań wojennych 1839 roku w północnym Dagestanie
Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. T. 7
Rok 1920 na Górnym Śląsku : alianci - kampania plebiscytowa - powstanie
Konteksty praktyczne i teoretyczne informacji w organizacji
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
 
Biblioteka StratCom
Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku : relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym. T. 2
Bezpieczeństwo informacyjne państwa w przestrzeni publicznej : między teorią a praktyką formułowania przekazu medialnego : załączniki do rozprawy doktorskiej
Brak okładki
Kompetencje komunikacyjne kadry kierowniczej w organizacjach zhierarchizowanych
Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych
 
Akademia Sztuki Wojennej
Pozamilitarne przygotowanie obronne w Polsce : podręcznik
Brak okładki
Program kształcenia : studia podyplomowe : logistyka systemów gospodarczych, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018
Brak okładki
Wieloaspektowa i wielowariantowa ewaluacja adekwatności opracowanych modeli walki informacyjnej w cyberprzestrzeni na potrzeby ewaluacji ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa narodowego : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.22.2.0
Brak okładki
Nauczyciele i mistrzowie ekonomii i logistyki - profesor doktor habilitowany Doktor Honoris Causa AON Wacław Stankiewicz : ekonomika instytucjonalna wobec problemów bezpieczeństwa i obronności
Brak okładki
Elastyczność struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : II.2.10.2.0
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zdolności polskich kontyngentów wojskowych do prowadzenia operacji stabilizacyjnych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Realizacja zadań obronnych przez system niemilitarny w województwie : rozprawa doktorska
Brak okładki
Dobór kandydatów do Policji : rozprawa doktorska
Brak okładki
Powiatowy system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji pożarowej : gra kierownicza "Tajfun-1" : (etap 2) [Dokument elektroniczny]. T. 4 [Model symulacyjny organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa powiatu w czasie operacji pożarowej. Model wartościowania stanu odporności powiatu na zagrożenie pożarowe. Zakończenie]
Brak okładki
Działalność usługowa w przedsiębiorstwie logistycznym na przykładzie firmy transportowej : praca licencjacka
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyber security : critical infrastructure protection
Brak okładki
Managing cyber attacks in international law, business, and relations : in search of cyber peace
Cyber security : proceedings of CSI 2015
Management 4.0 : cases and methods for the 4th industrial revolution
Brak okładki
Life after Google : the fall of big data and the rise of the blockchain economy
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Sbornik form boevyh dokumentov obŝevojskovyh soedinenij i častej syhoputnyh vojsk
Brak okładki
abezpieczenie tyłowe wojsk w operacji zaczepnej armii" : (projekt skryptu)
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 302 : operacja zaczepna armii : zajęcie 21 z TO/KOT : wypracowanie decyzji do natarcia dywizji w pierwszym rzucie operacyjnym armii : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Album wzorów dokumentów szefa zabezpieczenia chemicznego dywizji
Brak okładki
Oddziaływanie uderzeń jądrowych na lecące kolumny desantu powietrznego
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store