• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Security and Defence Quarterly. Nr 2(29)/2020
29. Dywizja Grenadierów SS "Kaminski"
No cover
Dowodzenie pododdziałami policji podczas operacji policyjnych : rozprawa doktorska
Międzynarodowe oblicza terroryzmu : ujęcie interdyscyplinarne
No cover
Operacyjno-taktyczne znaczenie przeszkód wodnych na obszarze Polski : rozprawa doktorska