• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Polska racja stanu w perspektywie globalnych przemian
Misja: pokój
Program studiów : studia podyplomowe : kierunek: zarządzanie bezpieczeństwem informacji : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020-2021
Bezpieczeństwo północno-wschodniej flanki NATO
gordian knot : the second Polish-Ukrainian war 1942-1947