• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Przedsiębiorstwo w obliczu zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych
Polska Marynarka Wojenna a bezpieczeństwo morskie państwa od zimnej wojny do NATO : próba usystematyzowania
6 Armia Wojska Polskiego w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. T. 2
Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii 1944-1945 : organizacja i działalność bojowa
Andrzej Pityński : rzeźbiarz