• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Przywództwo a innowacyjność organizacji : perspektywa teoretyczna i praktyczna
Ta wojna zmieni wszystko... : obraz I wojny światowej w literaturze wspomnieniowej kobiet : wybór tekstów źródłowych
Dekompozycja współczesnego parlamentaryzmu
Filary bezpieczeństwa narodowego : zarys teorii
Statki powietrzne : podręcznik do szkolenia podstawowego kontrolerów ruchu lotniczego
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
 
Biblioteka StratCom
Kultura bezpieczeństwa informacyjnego w środowisku walki o przewagę informacyjną
Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1
Nienawiść sp. z o. o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem
Kłopoty z niedźwiedziem : Rosja w niemieckim, austriackim i szwajcarskim dyskursie medialnym od XIX do XXI wieku
Socjotechnika w komunikowaniu politycznym
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
System zaopatrywania polskiego kontyngentu wojskowego w operacji International Security Assistance Force : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program kształcenia : Studia Podyplomowe Wojskowej Służby Zagranicznej : kierunek: Stosunki międzynarodowe, specjalność: Dyplomacja współczesna, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2016/2017
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Zastosowanie metod ilościowych w procesach dowodzenia i zarządzania : praca naukowo-badawcza : II.2.24.3.0
Wielowymiarowość komunikacji w kontekście bezpieczeństwa : komunikacja w sytuacjach kryzysowych i komunikacja strategiczna
 
Akademia Obrony Narodowej
Konflikty, kryzysy i wojny giełdowe a bezpieczeństwo rynku finansowego
Brak okładki
Specyfika problemów obrony państwa średniej wielkości : (wykład wygłoszony na Uniwersytecie Obrony USA)
Brak okładki
Ocena poziomu rozwoju informacyjnej infrastruktury państwa w aspekcie bezpieczeństwa narodowego. 1,
Brak okładki
Dobór kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych w świetle funkcji i zadań sił zbrojnych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Polska sztuka wojenna w bitwie pod Racławicami 1794
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cyber defence in industry 4.0 systems and related logistics and IT infrastructures
Kali Linux : testy penetracyjne
Bezpieczny system w praktyce : wyższa szkoła hackingu i testy penetracyjne
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych : zmiany, trendy i zasady
Brak okładki
Project 1721 : A U.S. Army War College Assessment on Russian Strategy in Eastern Europe and Recommendations on how to Leverage Landpower to Maintain the Peace
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Trening artyleryjsko-strzelecki kierowania ogniem na temat: Użycie drt w natarciu dywizji : praca dyplomowa : dokumentacja dla kontrolującego pracę POT
Brak okładki
Organizacja łączności artylerii dywizji piechoty w obronie : (pomoc naukowa)
Brak okładki
Opracowanie i prowadzenie egzaminacyjnego ćwiczenia szkieletowego nr 300/SZ - operacja zaczepna armii : rozprawa doktorska. Część 1
Brak okładki
Dowodzenie batalionem zaopatrzenia pułku lotniczego : skrypt
Brak okładki
Zmiany organizacyjne i techniczne zachodzące w wojskach obrony powietrznej kraju w latach 1981-1985 oraz wpływ tych zmian na skuteczność osłony powietrznej wojsk operacyjnych w drugiej połowie lat osiemdziesiątych : problem badawczy [pk.] "Rozwój" - temat nr 5
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store