• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki : komentarz
Uwarunkowania sektorowe rozwoju przedsiębiorstw zbrojeniowych
Ochrona cywilnego ruchu lotniczego przed zagrożeniami terrorystycznymi : działania Państwa Izrael na rzecz bezpieczeństwa lotniczego
Epistolografia w Polsce Ludowej (1945-1989) : list i jego pochodne w systemie państwa komunistycznego : studia i materiały
Military psychology response to post-pandemic reconstruction. (Volume 2)