• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Zarządzanie kryzysowe w Polsce i w państwach sąsiednich
Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. Tom 2
Boko Haram 2002-2020 : czarne flagi nad Nigerią
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Security and Defence Quarterly. Nr 5(32)/2020