• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 12
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standartów europejskich
Dywizjon Ćwiczebny i Dywizjon Minowców 1921-1939
Organizacja systemu rozpoznania wojskowego we współczesnych operacjach militarnych
Podręcznik przetrwania dla sił specjalnych