• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Inżynieria zarządzania programami modernizacyjnymi w siłach morskich : wybrane zagadnienia
Operacje wparcia pokoju : geneza, stan aktualny, perspektywy
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
frontier complex : Chinese history of the world
Bitwa na puszcie : Węgry - październik 1944