• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Ludobójstwo Ormian w latach 1915-1923 w świetle Konwecji o ludobójstwie z 1948 roku
Księstwo Warszawskie (1807-1815)
Lenin
Security challenges of Europe
Doktryny wojenne : historia i ocena