• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Polska Marynarka Wojenna a bezpieczeństwo morskie państwa od zimnej wojny do NATO : próba usystematyzowania
Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych
Pashtun identity and geopolitics in Southwest Asia : Pakistan and Afghanistan since 9/11
System zarządzania kryzysowego : diagnoza i kierunki doskonalenia