• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym
Proces karny
Przetwarzanie w cyklu rozpoznawczym : DU-2.1.18(A)
Język angielski dla prawników : ćwiczenia
4. Eskadra Wywiadowcza (Toruńska) 1919-1921
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
System obronny państwa : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.2.2.0
Brak okładki
Pomiar jakości funkcjonowania sił zbrojnych z wykorzystaniem metod ilościowych. (Etap 3) : [praca naukowo-badawcza] : II.2.6.6.0
Program nauczania kursu doskonalącego : działania informacyjne Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych : (kod 8101114)
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Procesy informacyjne w obronności i bezpieczeństwie : teoria i praktyka
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Information technology law : the law & society
Brak okładki
GDPR : how to achieve and maintain compliance
Wykrywaj i reaguj : praktyczny monitoring sieci dla administratorów
Brak okładki
Hybrid warfare : fighting complex opponents from the ancient world to the present
Internet : strategie bezpieczeństwa = Internet : security strategy
 
Biblioteka StratCom
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Język nowych mediów
Język sukcesu we współczesnej polskiej komunikacji publicznej
Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności
Sicherheitspolitische Kommunikation
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Perspektiven deutscher Sicherheitspolitik : (Vortrag fur AON Warschau) = Perspektywy niemieckiej polityki bezpieczeństwa : wykład Komendanta Akademii Dowodzenia Bundeswehry
Brak okładki
Koordynacja działań i współdziałanie Policji z Państwową Strażą Pożarną w realizacji zadań zarządzania kryzysowego : rozprawa doktorska
Brak okładki
Prognostyczność eksperymentu z klasami o profilu wojskowym w szkołach ponadgimnazjalnych w latach 19982003
Brak okładki
Metodyka szkolenia operacyjno- taktycznego : zbiór wykładów
Brak okładki
Strategia ; Poziomy i proces zarządzania strategicznego [Dokument elektroniczny]
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ogólna charakterystyka systemu telekomunikacyjnego państwa" : skrypt wykładu
Brak okładki
Zbiór prac Akademii 3(30)
Brak okładki
Prowadzenie rozpoznania powietrznego i zwalczania obiektów naziemnych nieprzyjaciela w nocy w warunkach sztucznego oświetlenia : skrypt
Brak okładki
Doskonalenie działania wojsk kolejowych i jednostek zmilitaryzowanych podczas osłony technicznej sieci kolejowej w operacji zaczepnej frontu : załączniki do rozprawy doktorskiej
Brak okładki
Powstanie i rozwój organizacyjny wojsk obrony powietrznej kraju w latach 1950-1980 : rozprawa habilitacyjna
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store