• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wstęp do taktyki pododdziałów wojsk lądowych
Polska dywizja w tajgach Sybiru
Zarządzanie informacją i wiedzą na potrzeby analiz strategicznych i operacyjnych Sił Zbrojnych RP
Przestrzenie kreatywno-warsztatowe : makerspace'y, fab laby i warsztaty w przestrzeniach polskich miast
Zarządzanie zasobami ludzkimi : wyzwania i dylematy współczesnego rynku pracy
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Wykorzystanie instrumentów finansowych w polityce bezpieczeństwa ekonomicznego ONZ : aspekt globalny i polski : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: administracja, specjalność: administracja bezpieczeństwa, administracja elektroniczna, administracja gospodarcza, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Brak okładki
Poprawa efektywności funkcjonowania wojskowego systemu logistycznego poprzez implementacje innowacyjnych rozwiązań logistycznych z sektora cywilnego : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Doktrynalne modele i działania Rosji w sferze walki informacyjnej : [praca naukowo-badawcza] : II.1.35.3.0
Pozamilitarne przygotowanie obronne w Polsce : podręcznik
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Protection of information and the right to privacy : a new equilibrium?
Brak okładki
Technika informatyczna : techniki bezpieczeństwa : praktyczne zasady zabezpieczania informacji
Brak okładki
Russian understanding of war : blurring the lines between war and peace
Brak okładki
Conflict in cyber space : theoretical, strategic and legal perspectives
Brak okładki
Cyberspace threat landscape : overview, response authorities, and capabilities
 
Biblioteka StratCom
Komunikacja międzyludzka
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Telewizyjne serwisy informacyjne : zmiany w sposobie czytania od czasów PRL do III RP
Współczesne media : przemoc w mediach. T. 2
Brak okładki
Bezpieczeństwo w sferze kompetencji informacyjnych obywateli-uczestników komunikacji masowej : rozprawa doktorska
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Metody i treści nauczania miedzynarodowego prawa humanitarnego mającego zastosowanie w konfliktach zbrojnych : materiały z konferencji naukowej, [Warszawa], 7 marca 1991 r
Brak okładki
Działalność dydaktyczno-wychowawcza Akademii Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych w West Point w latach 1802-2002
Brak okładki
Zeszyty Naukowe AON. Rocznik 2008. Nr 2(71)A/2008. Numer specjalny
Brak okładki
Multimedialny podręcznik obrony przeciwlotniczej. [Cz.] 2
Brak okładki
Ocena efektywności zmian w Polskiej Policji : rozprawa doktorska
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zeszyt taktyczny 2(38)
Brak okładki
Zabezpieczenie materiałowe wojsk lotniczych frontu przez brygady materiałowego zabezpieczenia podczas przeciwnatarcia frontu : rozprawa doktorska : (załączniki). Część 1,
Brak okładki
Zwalczanie i pokonywanie obrony nieprzyjaciela, a szczególnie jej przeciwpancernych sił i środków w warunkach działań bez użycia broni masowego rażenia : (na podstawie uniwersalnych doświadczeń historycznych, doświadczeń wojen lokalnych, ćwiczeń i manewrów oraz współczesnych źródeł naukowej informacji wojskowej) : rozprawa habilitacyjna. Część 2
Brak okładki
Polska sztuka wojenna w okresie wczesno-feudalnym i rozdrobnienia feudalnego oraz monarchii stanowej /VI-XVI w./ : wypisy do tematu
Brak okładki
Zabezpieczenie techniczne, materiałowe i medyczne operacyjnej grupy manewrowej (OGM) w operacji zaczepnej armii i oddziału wydzielonego (OW) w natarciu dywizji : rozprawa doktorska. Część 2
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store