• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Jakość usług technicznych świadczonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej
Zarządzanie wiedzą w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : stan obecny i perspektywy
Młodzieżowy opór antykomunistyczny w Polsce po II wojnie światowej
Program studiów : studia pierwszego stopnia : kierunek: logistyka : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020/2021 - 2022/2023 : profil studiów: ogólnoakademicki
Zmiany koordynacyjnych zdolności motorycznych młodych mężczyzn podczas zajęć symulacyjnych szkołę przetrwania (survival) = Changes in coordination motor abilities of young men during survival school simulation training