• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R
history of international civil aviation : from its origins through transfomative evolution
nned aviation : a brief history of unmanned aerial vehicles
Strategic management and governance : strategy execution around the world
Handbook of unmanned aerial vehicles. Vol. 3
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : maskowanie operacyjne w SZ RP w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych : (kod 8101082)
Brak okładki
Regulamin potwierdzania efektów uczenia się obowiązujący w Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do Uchwały Nr 31/2015 Senatu Akademii Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2015 r
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Obrona przed bronią masowego rażenia w działaniach taktycznych (brygada, dywizja)
Modelowanie procesów logistycznych w systemie symulacyjnym JTLS
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cybersecurity and Law. Nr 2(4)/2020
Społeczeństwo jako uczestnik bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia
Brak okładki
Surveillance in action : technologies for civilian, military and cyber surveillance
Cyber operations and international law
Disinformation, misinformation, and fake news in social media : emerging research challenges and opportunities
 
Biblioteka StratCom
Słowo w relacjach społecznych
Disinformation, misinformation, and fake news in social media : emerging research challenges and opportunities
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Brak okładki
Smartphone Paradox : our ruinous dependency in the device age
Medialne obrazy wroga
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Teoria konfliktów zbrojnych [pk.] "Teoria II" : projekt koncepcyjny bazy danych i bazy wiedzy
Brak okładki
Zarządzanie przestrzenią powietrzną wojsk lądowych : materiały z sympozjum naukowego, [Warszawa, 27 kwietnia 2000 r.]
Brak okładki
Funkcjonowanie systemów logistycznych
Brak okładki
Podstawowe pojęcia i koncepcje zarządzania strategicznego [Dokument elektroniczny] : wykład
Brak okładki
Edukacja bezpieczeństwa i obronności w ujęciu procesowym : rozprawa doktorska
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Niektóre problemy rozbrojenia : (zarys kroniki rokowań rozbrojeniowych)
Brak okładki
Metodyka ćwiczeń taktycznych : (opracowanie, organizacja i prowadzenie) : podręcznik
Brak okładki
Doskonalenie systemu zabezpieczenia wojsk armii w amunicję w pierwszej operacji zaczepnej : rozprawa doktorska
Brak okładki
System łączności dywizji (DZ, DPanc) w działaniach bojowych : konspekt wykładu
Brak okładki
ojna specjalna w świetle poglądów głównych państw kapitalistycznych" : [(skrypt)]
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920