• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wsparcie inżynieryjne w operacjach połączonych : DD-3.12(C)
Przywództwo a innowacyjność organizacji : perspektywa teoretyczna i praktyczna
Strategia błękitnego oceanu : przemiana : sukcesy i porażki firm dokonujących przemiany błękitnego oceanu
Mały słownik z zakresu bezpieczeństwa i obronności
Dekompozycja współczesnego parlamentaryzmu
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
 
Biblioteka StratCom
Kulturowe kody mediów : stan obecny i perspektywy rozwoju
Brak okładki
Teoria komunikowania publicznego i politycznego : wprowadzenie
Monitoring wolności mediów w Europie
Społeczeństwo sieci
Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1
 
Akademia Sztuki Wojennej
Album szkiców taktycznych
Brak okładki
Karty przedmiotów do programu kształcenia studiów drugiego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2018/2019
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: obronność, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : maskowanie operacyjne w SZ RP w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych : (kod 8101082)
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Współczesne koncepcje i metody zarządzania w logistyce wojskowej : analiza, ocena i propozycje dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Brak okładki
Straty niezamierzone w działaniach bojowych lotnictwa : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zmiana struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych RP w latach 1990-2015 : II.2.23.2.0 : [praca naukowo-badawcza]
Brak okładki
Możliwości usługowe systemów łączności i informatyki w przyszłej operacji i walce : funkcjonowanie systemu dowodzenia SZ RP : sprawozdanie z realizacji tematu badawczego : nr tematu badawczego II.2.16.4.0 : [praca naukowo-badawcza]
Brak okładki
Bezpieczeństwo transportu kolejowego na przykładzie przewozów osobowych w Polsce : praca magisterska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Digital forensics and incident response : an intelligent way to respond to attacks
Brak okładki
Cyber security standards : complete self-assessment guide : practical tools for self-assessment
Brak okładki
Cyber security : an introduction for non-technical managers
Program studiów : studia podyplomowe : kierunek: ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni : forma studiów: niestacjonarne : rok akademicki 2020-2021
Brak okładki
Cyberwar : law and ethics for virtual conflicts
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Plan koordynacyjny rozwiąznia problemu naukowego pod kryptonimem "Mapa"
Brak okładki
Ćwiczenie doskonalące nr 205/D : "osiąganie pełnej gotowości przez dywizje oraz organizacja i prowadzenie marszu". Część 1,
Brak okładki
Wzory dokumentów bojowych na połączonym stanowisku dowodzenia lotnictwem i obroną przewciwlotniczą (z PłSD i OPL) : (w języku rosyjskim)
Brak okładki
Przeciwdziałanie radioelektroniczne w lotnictwie operacyjnym : skrypt
Brak okładki
Inżynieryjne zabezpieczenie obrony na wybrzeżu morskim : rozprawa doktorska