• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Informacja i dokumentacja : wskaźniki funkcjonalności bibliotek PN-ISO 11620
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki
Deregulacja sektora telekomunikacyjnego
Europejski podręcznik dotyczący zaopatrywania obronnego PKN-CEN/CWA 15517
Cyber laws of the United Arab Emirates