• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Brak okładki
Cybercrime and digital deviance
Brak okładki
Mechanizmy sowieckich represji : żołnierze Armii Krajowej w obozie NKWD nr 270 w Borowiczach (1944-1946) : studium przypadku
Brak okładki
Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. tom 25
Brak okładki
Prawo zamówień publicznych : komentarz
Brak okładki
Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej : studia przypadku. T. 1