• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Rok 1918 na Górnym Śląsku : przełom społeczno-polityczny i jego konsekwencje
Psychologiczne determinanty zarządzania w sytuacjach kryzysowych w wybranych instytucjach bezpieczeństwa
Droga do Niepodległej Rzeczypospolitej : przemyskie epizody = The road to independent Republic of Poland : Przemyśl episodes
6 Armia Wojska Polskiego w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. T. 2
Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie : struktury - kadry - działalność