• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
System zarządzania kryzysowego : diagnoza i kierunki doskonalenia
Złe czasy
Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii 1944-1945 : organizacja i działalność bojowa
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych