• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Brak okładki
Cyber war : the nex threat to national security and what to do about it
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zdalnym : (kod 8101143) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Armia Karpaty w wojnie 1939 roku
Brak okładki
Collaborative cyber threat intelligence : detecting and responding to advanced cyber attacks at the national level
Brak okładki
Użycie siły wojskowej w czasie pokoju przez siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane problemy