• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa
China internet development report 2017
Rola spółek o znaczeniu gospodarczo-obronnym w aspekcie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP
Załącznik 1 do programu studiów : studia pierwszego stopnia : przedmioty swobodnego wyboru : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja, bezpieczeństwo informacyjne, administracja : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020/2023 : profil studiów: ogólnoakademicki
Instytucje państwowe i samorządowe w życiu mieszkańców Lublina w latach 1764-1794