• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Instrukcja o Wojskowym Zasobie Geograficznym w resorcie obrony narodowej : DU-3.17.3
Operacje wparcia pokoju : geneza, stan aktualny, perspektywy
Problemy społeczno-polityczne Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Cyberbroń - broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Księstwo Warszawskie (1807-1815)