• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Działania hybrydowe a bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych w SZ RP : wybrane aspekty
Snajper wchodzi pierwszy
Zasady prowadzenia działań desantowych : DT-3.1.8(D). T. 2,
Instrukcja o Wojskowym Zasobie Geograficznym w resorcie obrony narodowej : DU-3.17.3
Ludobójstwo Ormian w latach 1915-1923 w świetle Konwencji o ludobójstwie z 1948 roku