• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wojna z Zachodem
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
Powstańczy szantaż i polityka odwetu : Polska a Rosja/ZSRS z perspektywy zrywów narodowych
Komunikacja międzykulturowa albo lepiej nie wychodź z domu
Podatki i prawo podatkowe
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: Administracja, specjalność: administracja bezpieczeństwa, administracja elektroniczna, administracja gospodarcza, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Brak okładki
Kognitywistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności : praca naukowo-badawcza : kod III.1.16.1.0 [III.1.16.1.0]
Brak okładki
Transport intermodalny w Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.12.1.0
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Zarządzanie ryzykiem skażeń radiologicznych : [praca naukowo-badawcza]
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Internet : publiczne bazy danych i Big data = Public databases and Big data
Security and privacy trends in the industrial internet of things
Brak okładki
Industrial network security : securing critical infrastructure networks for smart grid, scada, and other industrial control systems
Brak okładki
Cyberspace : risks and benefits for society, security and development
Podręcznik pentestera : bezpieczeństwo systemów informatycznych
 
Biblioteka StratCom
Strategic narratives, public opinion and war : winning domestic support for the Afghan War
Homo communicans : wprowadzenie do teorii masowego komunikowania
Wywiad jako forma komunikowania
Środki masowego przekazu w kształtowaniu postaw patriotycznych w Polsce : rozprawa doktorska
Teoria komunikowania publicznego i politycznego : wprowadzenie
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Prognozowanie strat bojowych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w aspekcie czynników współczesnych operacji militarnych : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Rocznik 2013. Nr 2 (6)/2013
Brak okładki
Wybrane problemy projektowania oraz implementacji koncepcji strategicznego zarządzania bezpieczeństwem w krajowym systemie szkolnictwa wyższego
Brak okładki
Współczesna sztuka operacyjna
Brak okładki
System ochrony infrastruktury bezpieczeństwa narodowego : praca naukowo-badawcza
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Topogeodezyjne zabezpieczenie operacji zaczepnej frontu
Brak okładki
Prognoza rozwoju środków obezwładniania radioelektronicznego wojsk lądowych w aspekcie wymagań operacyjno-taktycznych i przewidywanego postępu technicznego : rozprawa doktorska
Brak okładki
Metodyka opracowania notatki wojskowo-geograficznej na operację zaczepną armii : skrypt
Brak okładki
Rozpoznanie wojskowe w wojnach lokalnych (1965 - 1982) : rozprawa doktorska
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 205 : natarcie dywizji zmechanizowanej w pierwszej operacji zaczepnej armii : (opracowanie metodyczne)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store