• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Kształtowanie kompetencji zawodowych na podyplomowych studiach wojskowych : rozprawa doktorska
Cybercrime : eine Einführung
No cover
Bezpieczeństwo publiczne w percepcji mieszkańców obszarów przygranicznych Polski Wschodniej : rozprawa doktorska
Korponajemnicy : strategie wojennych przedsiębiorców
Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji