• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Lotniskowce japońskiej marynarki wojennej 7 XII 1941 - 2 IX 1945 : organizacja i potencjał bojowy
NLP w biznesie : techniki skutecznego przekonywania
Historia to (nie) fraszka : studia ofiarowane profesorowi Krzysztofowi Mikulskiemu z okazji 60 rocznicy urodzin
Balagan : alfabet izraelski
Zarys polityki cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej : casus Polski i RFN