• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl




New items
Dyskurs tożsamościowy Ukrainy po Rewolucji Godności przez pryzmat kwestii językowej
Wpływ wykorzystania mediów społecznościowych w służbie propagandy ISIS na bezpieczeństwo i porządek publiczny : rozprawa doktorska
Zaufanie do teorii : chińska filozofia nowego ładu międzynarodowego
Oblicze bitwy : studium nad bitwami pod Azincourt, Waterloo i nad Sommą
Czeskie a polskie prawa historyczne do Cieszyńskiego