• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Instytucja świadka koronnego w systemie bezpieczeństwa publicznego : rozprawa doktorska
No cover
Doskonalenie zawodowe żołnierzy żandarmerii wojskowej : rozprawa doktorska
No cover
Cybercrime : criminal threats from cyberspace
No cover
Wpływ migracji obywateli Ukrainy na bezpieczeństwo Polski : rozprawa doktorska
No cover
Program studiów : studia podyplomowe : zarządzanie zasobami ludzkimi : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 20120/2021