• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego
Program studiów : studia II stopnia : kierunek: bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021- 2021/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
Ochrona danych osobowych jako realizacja zadań w obszarze bezpieczeństwa państwa
Dwa kroki przed przyszłością : Marian Chodacki jako wzór współczesnego analityka wywiadu
Opłaty za korzystanie z utworów oraz praw pokrewnych : wynagrodzenia na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania