• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Zarządzanie kryzysowe w Polsce i w państwach sąsiednich
Media w erze cyfrowej : wyzwania i zagrożenia
Obrona miast siłami powszechnej obrony terytorialnej : gra decyzyjna
Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. Tom 1
No cover
Landside accessibility of airports : analysis, modelling, planning, and design