• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Użycie siły wojskowej w czasie pokoju przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane problemy
Brak okładki
Russia : from cold war via "peace divided" to hybrid war in Europe
Doskonalenie zawodowe żołnierzy żandarmerii wojskowej : rozprawa doktorska
Czynności wykrywcze w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Military mission formations and hybrid wars : new sociological perspectives