• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Cyber war : the nex threat to national security and what to do about it
No cover
Organizacja systemu łączności 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej : rozprawa doktorska
No cover
Routledge handbook of European security law and policy
No cover
Perspektywa likwidacji skutków powodzi przez wojska chemiczne w reagowaniu kryzysowym : rozprawa doktorska
No cover
Wpływ migracji obywateli Ukrainy na bezpieczeństwo Polski : rozprawa doktorska