• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Instytucje państwowe i samorządowe w życiu mieszkańców Lublina w latach 1764-1794
Komitet Pomocy Uchodźcom Polakom w Wilnie (19 września 1939-1 stycznia 1941)
Program studiów : studia drugiego stopnia : kierunek: lotnictwo : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021 - 2021/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
No cover
Instytucje edukacyjne, zagrożenia, bezpieczeństwo : konteksty prawne, społeczne, edukacyjne i zdrowotne
No cover
Agencje ochrony osób i mienia w zarządzaniu kryzysowym : rozprawa doktorska