• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Nowy Jork : od Mannahatty do Ground Zero
Mediacje : teoria i praktyka
Perspektywy wykorzystania otwartych źródeł informacji do zwalczania zorganizowanych grup przestępczych i terroryzmu : rozprawa doktorska
System zwalczania zagrożeń terrorystycznych w Republice Francuskiej i Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Przygotowanie wojsk do działania w obszarach zagrożenia improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi : DD-3.15.2(B)