• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Cyber-development, cyber-democracy and cyber-defense : challenges, opportunities and implications for theory, policy and practice
Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu
Informacja i dokumentacja : międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN)
Cyberspace sovereignty : reflections on building a community of common future in cyberspace
Big data analytics for cyber-physical systems