• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Karty przedmiotów : studia II stopnia : kierunek: lotnictwo : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020/2021-2021/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
Konferencje Monachijskie ds. Bezpieczeństwa (2009-2019)
No cover
Instrumenty współczesnego państwa demokratycznego w przeciwdziałaniu transferowania kapitału do finansowania działań asymetrycznych : rozprawa doktorska
No cover
Straż graniczna w ochronie granic Polski w świetle wyzwań i zagrożeń radiacyjnych : rozprawa doktorska
China internet development report 2017