• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Wstęp do nauki o państwie i prawie : skrypt akademicki
Założenia prawno-organizacyjne procesu rozwoju systemu bezpieczeństwa wodnego
Proces kształtowania postaw patriotycznych żołnierzy wojsk lądowych RP : rozprawa doktorska
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Zarys polityki cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej : casus Polski i RFN