• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Bezpieczeństwo, tożsamość, prywatność : aspekty prawne
Jakość usług technicznych świadczonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej
Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki : komentarz
Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. Tom 2
Program kształcenia : studia podyplomowe : kierunek: Master of business administration. Defense & security : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2019/2022