• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
System bezpieczeństwa w powiecie
Demokratyczne ideały a rzeczywistość : studium o polityce przebudowy
No cover
Kierunki doskonalenia procesu szkolenia kandydatów do służby w policji : rozprawa doktorska
No cover
Strategic implications of hybrid war : a theory of victory
No cover
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych